UPOZORENJE - OBAVIJEST ZA JAVNOST

Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavještava javnost o pojavama na terenu a koje se tiču zloupotrebe znaka i imena Crvenog krsta/križa a u svrhu obmane građana. Naime, na našoj adresi nekolicina građana je tražila informacije o prodaji „markica“ i prikupljanu humanitarnih priloga koje se vrši na području Brčko distrikta BiH od strane nepoznatih lica koji se predstavljaju kao volonteri Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. O ovom slučaju obaviještena je i Policija Brčko distrikta BiH.

Ovom prilikom obavještavamo javnost da se prodaja „markica“ vrši isključivo u dvije akcije koje su definisane Članom 18. i Članom 19. Zakona o Crvenom krstu/križu, a odvijaju se u sklopu Humanitarno-socijalnog programa Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, pod nazivom:

·          „Nedjelja Crvenog krsta/križa“ u periodu od 08.05. do 15.05. svake godine i

·          „Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“ u periodu od 14.09. do 21.09. svake godine

Napominjemo da se sredstva prikupljena prodajom „markica“ u ovom periodu koriste za užine đacima osnovnih i srednjih škola Brčko distrikta BiH koji su u stanju socijalne potrebe, te da najsnažnije osuđujemo ovaj čin. Dodajemo da se akcije prikupljanja humanitarnih priloga medijski najavljuju te da naši volonteri nose obilježja Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovim putem, takođe obavještavamo javnost da će se 5. decembra 2016. godine na Međunarodni dan volontera u Kino sali Gradskog omladinskog centra u periodu od 11 do 18 časova održati cjelodnevna prezentacija aktivnosti i programa Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH, tako da su građani dobrodošli na ovu aktivnost, kako bi se mogli upoznati sa aktivnostima koje realizujemo te u koje se mogu uključiti i time dati svoj doprinos radu Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH.


NEDJELJA / TJEDAN SOLIDARNOSTI

Povodom obilježavanja Nedjelje /Tjedna solidarnosti Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH je

sa svojim volonterima i učenicima – polaznicima sekcije Crvenog krsta/križa JU Ekonomske škole Brčko organizovao akciju prikupljanja hrane i higijene po tržnim centrima u Brčko distriktu BiH za potrebe Socijalnog programa koji je namijenjen osobama u Stanju socijalne potrebe .

Tržni centri u kojima je sprovedena akcija su: Fis i Bingo. U akciji je prikupljeno i podijeljeno 80 paketa hrane i higijene.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti svim građanima koji su podržali akciju i našim volonterima na nesebičnom zalaganju.

120

ts1

119

115

113

112

111

 


NASTAVLJENA SARADNJA CKBDBIH I CK SOGN OG FJORDANE IZ NORVEŠKE

Volonteri Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH su učestvovali na kampu organizovanom od strane Norveškog Crvenog križa Sogn og Fjordane. Kamp je održan u norveškom gradu Forde, koji se nalazi na u zapadnoj Norveškoj, u netaknutoj prirodi. Na kampu su imali priliku, zajedno sa 30 mladih volontera Norveškog Crvenog krsta/križa, učestvovati na raznim aktivnostima kao što su radionice timskog rada, topografije, snalaženja u prirodi i prve pomoći. Tokom kampa su planirane aktivnost, koje bi mladi iz obje organizacije trebali zajednički sprovoditi u narednom periodu.

Naši volonteri su tokom svog boravka u Norveškoj imali priliku da prezentuju rad našeg Crvenog krsta/križa i tom prilikom da istaknu važnost ovakvih aktivnosti. Jedan od najvrijednijih rezultata ovakvog kampa, svakako su nove veze i prijateljstva između učesnika iz raznih zemalja. Sve ovo učvršćuje odnose dvije organizacije, ali i pomaže u izgradnji mladih volontera obje organizacije. Volonteri CKBDBIH su imali priliku i da upoznaju svoje domaćine sa čarima domaće kuhinje, koliko je to bilo moguće u norveškim uslovima.

Ovo je još jedna u nizu zajedničkih aktivnosti ove dvije organizacije. Naime, CKBDBIH i CK Song og Fjordane imaju dugogodišnju saradnu što je rezultiralo i mnogobrojnim aktivnostima kao što je obuka spasilaca na vodi održana ove godine u avgustu, koju su sprovodili instruktori iz Norveške.

norveska

Slika 2

 


ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA O UPOTREBI I ZAŠTITI ZNAKA CRVENOG KRSTA/KRIŽA

Delegacija Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u Sarajevu je 6. i 7. oktobra, ove godine, u Ilidži, organizovala regionalnu konferenciju o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa. Na konferenciji su učestvovali predstavnici iz nacionalnih društava Crvenog krsta/križa iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Bugarske, Rumunije i Slovenije. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, učešće na ovoj konferenciji su uzeli i članovi Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pored ovih učesnika, na konferenciji su učestvovali i predstavnici vlasti iz navedenih zemalja, odnosno predstavnici institucija koji su zaduženi za implementaciju zakona i pravila u upotrebi i zaštiti znaka u svojim zemljama.

Predstavnici svih zemalja učesnica su imali priliku da izlože situaciju sa zloupotrebom znaka u njihovim zemljama, kao i akcije koje su povodom takvih kršenja pokrenute. Cilj je bio da se razmijene iskustva i dobre prakse, a sve kako bi se zloupotrebe svele na minimum. Izlaganja su pokazala da se većina zemalja iz regiona suočava sa sličnim razlozima i načinima zloupotrebe znaka Crvenog krsta/križa. Takođe, ustanovljeno je da je većina zemalja, uključujući i BIH u procesu izmjena i dopuna zakona o Upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa. Dobra vijest je da su vlasti, kako u BIH, tako i u regionu, izrazile spremnost da podrže ovaj proces, a sve kako svrha znaka Crvenog krsta/križa ostala nepromijenjena.

U Bosni i Hercegovini, najčešča kršenja pravila upotrebe znaka Crvenog krsta/križa nastaju iz neznanja. Privatne klinike i apoteke su subjekti koji najčešće vrše ovakve zloupotrebe i takve se zloupotrebe najčešće brzo koriguju, nakon što se nadležnima skrene pažnja na odredbe Zakona o zaštiti i upotrebi znaka Crvenog krsta/križa. Osim tih zloupotreba, evidentne su i neke druge, gdje su određene organizacije svjesno vršile takve zloupotrebe. Kako bi se stanje u ovoj oblasti u potpunosti uredilo, neophodna je podrška organa vlasti, kao i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa. Jedan od zaključaka konferencije je da se u budućnosti intenzivnije radi na sprječavanju takvih zloupotreba i djelovanje protiv postojećih.

U Brčko distriktu su zloupotrebe znaka na dosta nižem nivou. One se svode na sporadična i rijetka isticanja znaka, koja su opet, posljedica neupućenosti o pravilnoj upotrebi i subjektima koji imaju pravo isticanja znaka Crvenog krsta/križa.

 

Znak Crvenog krsta/križa je nastao kada i sam pokret, 1863.godine. On nema nikakvu religijsku semantiku i predstavlja inverznu zastavu Švicarske, kao zemlje koja je učinila najviše da se pokret osnuje. Znak Crvenog krsta je sastavljen od pet crvenih kvadrata iste veličine na bijeloj podlozi. Osim Crvenog krsta/križa, u upotrebi su još i Crveni polumjesec i Crveni kristal, koji imaju ista pravila upotrebe i isto značenje u kriznim situacijama i u mirnodopskom vremenu. Znakovi predstavljaju zaštitu humanitarnih radnika i konvoja, zdravstvenog i religijskog osoblja u sukobima, uključujući i sanitetske timove oružanih snaga. Za milione, on predstavlja znak nade. Osim njih, predstavnici pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca ga imaju pravo koristiti. Upotreba znaka u Bosni i Hercegovini je uređena Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka i imena Crvenog krsta/križa iz 2004.godine. 

Upotreba i zastita znaka CK1

Upotreba i zastita znaka CK


ZAJEDNIČKA VJEŽBA CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE I CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Društvo Crvenog križa Istarske županije imaju dobru saradnju još od poplava 2014.godine, kada su se prijatelji iz istre odazvali pozivu i pomogli organizaciji CKBDBIH u trenucima kada je ovom gradu to bilo najpotrebnije. U narednom periodu, pa sve do danas, ta saradnja je samo produbljivana.

Nakon te, inicijalne, saradnje, dvije organizacije su nastavile raditi na poboljšanju saradnje. Ona se prvobitno ogledala u zajedničkim vježbama Spasilačke jedinice CKBDBIH i Županijskog interventnog tima DCKIŽ. Te zajedničke vježbe su se odvijale kako u Istri, tako i na području Distrikta.

Nastavak tih aktivnosti je bila i zajednička vježba održana u Špadićima, kod Poreča, koja je održana od 1.-4.9. ove godine. Ovo je bila jedinstvena prilika za razmjenu iskustava dvije organizacije. Vježba i trening su bili koncipirani na dvije cjeline.

Prva cjelina je bila pružanje prve pomoći. Svi učesnici kampa su prošli kroz osnovne procedure pružanja prve pomoći, nakon čega je održan i poligon pružanja prve pomoći u mješovitim ekipama, a po pravilima koja se primjenjuju na takmičenjima iz pružanja prve pomoći. Osim toga, održane su radionice realističnog prikaza i glume za markirante, što će svakako biti od koristi prilikom organizovanja novih akcija. Na kraju, održan je okrugli sto, gdje su Stručne službe iz dvije organizacije, zajedno sa doktorima medicine raspravljali o univerzalnim standardnim procedurama i kako prevazići razlika djelovanju.

U drugom dijelu se radila pokazna vježba na više lokacija u Poreču. Prema pripremljenom scenariju, simulacija je podrazumijevala da je više desetina imigranata ostalo nasukano na istarskoj obali. Županijski interventni tim je te ljude zbrinjavao u skladu sa procedurama koje su propisane u toj situaciji dok su Sanitetski tim i Spasilačka jedinica CKBDBIH radili podršku i spašavali utopljenike iz mora i sa obližnjih otoka. Sanitetski tim je sve unesrećene zbrinjavao i transportovao do nadležnih zdravstvenih ustanova. Čitava akcija je prošla uz veliku pažnju prisutnog stanovništva i stranih turista.

 

Tokom trajanja vježbe i treninga, raspravljalo se oko daljih aktivnosti na proširenju saradnje, uključujući i saradnju na projektima iz drugih oblasti.

MDF 2012

14218388 10205815796188267 159412945 n

14256302 10205815795148241 2078446790 n

14218086 10211804424085566 1948875656 n Imamo 26 gostiju i nema članova online