RAZVOJ VOLONTERIZMA

Mladi

U sklopu Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH mladi su uključeni i integrisani u
sve aspekte rada i humanitarnog djelovanja. Skoro pa je cjelokupan rad u
Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH baziran na volonterskom radu mladih.
Bilo da se radi o obilježavanju tradicionalnih datuma, humanitarnim akcijama,
akcijama spašavanja i zbrinjavanja ili nekoj drugoj aktivnosti.
Mladi su uključeni u sve programske aktivnosti Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH,
čime se obezbjeđuje uspješna realizacija programskih sadržaja.
Cilj naše organizacije je vaspitavanje mlade generacije u duhu humanizma i tolerancije,
kao i osposobljavanje mladih za humanitarni rad.

Aktivno učešće mladih na seminarima, ljetnim kampovima, u humanitarnim akcijama,
takmičenjima ekipa prve pomoći organizovanim unutar Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH
kao i na državnom nivou, omogućava razmjenu iskustava i razvijanje partnerskih odnosa
sa drugim sestrinskim organizacijama u zemlji, svijetu i regionu.

Imamo 22 gostiju i nema članova online