O NAMA

Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH je dobrovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a i šire u okviru djelovanja Društva Crvenog krsta / križa BiH, kao pomoćni organ javnih službi na humanitarnom području u oblasti socijalne i zdravstvene djelatnosti i medicinskih službi oružanih snaga bez ikakve diskriminacije prema nacionalnoj, rasnoj i etničkoj pripadnosti, spolu, religiji i političkom mišljenju, prema svima koji žele da sudjeluju i ispunjavaju ciljeve organizacije.
Puni naziv organizacije je „Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.
Skraćeni naziv glasi „CKBDBIH“.


Osnovni ciljevi CKBDBIH su:
• sprečavanje i ublažavanje ljudskih patnji a posebno onih izazvanih oružanim sukobima, prirodnim nepogodama i katastrofama te drugim većim nesrećama, djelujući u skladu sa sedam osnovnih principa Pokreta i zakonima u Bosni i Hercegovini, 

 podizanje zdravstvene kulture, unapređenje i zaštita zdravlja građana, 
 podsticanje, unapređenje i promocija međusobnog pomaganja, solidarnosti i socijalne sigurnosti stanovništva,
 jačanje i učvršćivanje mira u zemlji i svijetu i provedba humanitarnog prava.

Programski zadaci CKBDBIH su:
 zastupa i promiče ideale međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa, te provodi zadade i pomaže u izvršenju obaveza koje proizlaze iz Ženevskih konvencija,
 upoznaje stanovništvo sa sadržajem i značenjem Ženevskih konvencija i Međunarodnog humanitarnog prava i nadzire njihovu primjenu u ratu,
 radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informisanju svojih članova i stanovništva o prevenciji svih oblika ovisnosti, a posebno djece i mladih,
 osposobljava i organizuje stanovništvo za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, saobraćajnim i masovnim nesrećama u miru i ratu,
 vrši obuku i izdaje uvjerenja o položenoj prvoj pomoći za vozače motornih vozila i druge učesnike u saobraćaju, i ostala fizička lica,
 promoviše značaj dobrovoljnog darivanja krvi, sudjeluje u edukaciji stanovništva i organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za te aktivnosti,
 vrši obuku i radi na organizovanju i pružanju njege i određenih vidova socijalne i zdravstvene zaštite za osobe kojima je potrebna tuđa njega i pomoć,
 vrši obuku stanovništva i aktivista Crvenog krsta/križa iz svog djelokruga, radi pripreme za djelovanje u slučaju katastrofa ili sukoba,
 aktivno sudjeluje i pomaže u organizovanju i pružanju zdravstvene pomoći i zaštite u slučaju elementarnih i drugih masovnih katastrofa u prihvatu, smještaju i drugim aktivnostima koje pridonose zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva,
 sudjeluje u akcijama traženja, spašavanja, zbrinjavanja stanovništva i materijalnih dobara u slučaju katastrofa ili sukoba, u skladu sa svojim nadležnostima,
 koordinira i provodi vanredne akcije solidarnosti na teritoriji svog djelovanja u slučaju iznenadnih i velikih nesreća u koje se uključuju i druge humanitarne organizacije, preduzeća i građani,
 organizuje Službu traženja u skladu sa Zakonom i drugim propisima,
 organizuje Ured za informisanje u slučaju katastrofa ili sukoba,
 organizuje, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim društvima Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca putem Društva Crvenog krsta/križa BiH, radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda i rata,
 prikuplja, prihvaća i raspodjeljuje pomoć od drugih nacionalnioh društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i drugih organizacija i darivalaca iz zemlje i inostranstva,
 radi na prosvjećivanju stanovništva o svjesnosti o postojanju mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava,
 osniva i vodi domove, odmarališta i druge specijalizovane ustanove, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga (kuhinje Crvenog krsta/križa, dostave hrane u kuću,
odmarališta Crvenog krsta/križa i drugo), te usluge istog tipa za članove CKBDBIH,
 promoviše očuvanje čovjekove životne okoline,
 organizuje i vodi ljetne i zimske kampove za mlade,
 provodi programe pomoći starim i nemoćnim osobama i povratnicima,
 radi na povećanju članstva, širenju i jačanju svojih organizacija i osposobljava ih za izvršenje navedenih programskih djelatnosti,
 izdaje publikacije o svojim aktivnostima, obavještava članstvo i stanovništvo o radu, idejama i djelovanju Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH,
 ostvaruje saradnju i predlaže aktivnosti državnim tijelima, privrednim društvima i drugim pravnim osobama u smislu nabavke opreme i dobara za potrebe djelovanja CKBDBIH,
 izvršava poslove javnih ovlaštenja koja su mu Zakonom povjerena,
 organizuje razne oblike međusobnog pomaganja stanovništva i time razvija vrline: solidarnost, nepristranost,
poštovanje ljudskog bića, humanizam i sl,
 obavlja druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom.

Imamo 7 gostiju i nema članova online