Načela

Temeljna načela Pokreta

Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta / križa i Crvenog polumjeseca potvrđuje se da se u obavljanju misije Pokret rukovodi svojim temeljnim načelima, koja su usvojena su na XX Međunarodnoj konferenciji Crvenog krsta/križa održanoj 1965. godine u Beču i koja se od XXV. Međunarodne konferencije Crvenog krsta / križa održanoj 1986. godine u Ženevi nalaze u preambuli Statuta.

Temeljna načela su: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.


HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenoga krsta / križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.


NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.


NEUTRALNOST


Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.


NEOVISNOST


Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.


DOBROVOLJNOST


Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.


JEDINSTVO


U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta / križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.


UNIVERZALNOST


Međunarodni pokret Crvenog krsta / križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret

Imamo 22 gostiju i nema članova online