Članstvo

Članstvo u CKBDBIH je otvoreno za sve bez diskriminacije prema rasi, polu, klasi,
religijskom ili političkom mišljenju ili opredjeljenju.
Članovi CKBDBIH čine bazu svoje organizacije, te stoga određuju njegovu politiku i
dugoročne ciljeve.

Članovi CKBDBIH mogu biti:
-redovni-aktivni
-dopisni
-počasni
-patroni

Aktivni članovi
Aktivni članovi su one osobe koje su se složile da pružaju usluge CKBDBIH i registrovani su
kao takvi od strane CKBDBIH.
Dopisni članovi
Dopisni članovi su osobe koje plaćaju godišnju članarinu koju određuje Skupština CKBDBIH
Počasni članovi
Počasni članovi su oni koje je odabralo Predsjedništvo DCK BIH na prijedlog CKBDBIH u
znak priznanja za izuzetne zasluge u CKBDBIH.
Patron
Patron je javna ličnost koju je izabralo Predsjedništvo CKBDBIH i koja neprekidno pomaže CKBDBIH.


Članovi CKBDBIH mogu biti djeca, omladina i odrasli.
Članovi mlađi od 15 godina čine podmladak Crvenog krsta/križa,
Članovi od 15-27 godina čine omladinu Crvenog krsta/križa,
Članovi stariji od 27 godina čine odraslo članstvo Crvenog krsta/križa.


Članovi CKBDBIH imaju sljedeća prava i dužnosti:
da biraju i da budu izabrani u tijela CKBDBIH,
da imaju uticaj na program rada i razvoj CKBDBIH,
da budu upoznati sa radom CKBDBIH,
da čuvaju interese CKBDBIH,
da provode odluke CKBDBIH,
da sarađuju sa drugim članovima radi ostvarenja programskih ciljeva i planskih zadataka,
da izvršavaju odgovarajude obaveze i obrazuju se,
da unapređuju i šire ideje CKBDBIH,
da podmiruju uplate ustanovljenog članskog doprinosa,
da imaju pravo predlaganja i govora na sjednici Skupštine u okviru dnevnog reda.
Članstvo u CKBDBIH prestaje:
istupom iz članstva voljom člana,
smrću člana,
preseljenjem izvan teritorija djelovanja CKBDBIH,
nepodmirivanjem članskog doprinosa,
isključenjem zbog ponašanja suprotnog odredbama ovog Statuta.

Isključeni članovi gube sva prava koja su im pripadala kao članovima CKBDBIH,
a unaprijed plaćena članarina se ne vraća.
O isključenju člana odlučuje predsjedništvo CKBDBIH koje je i izvršilo učlanjenje.
Protiv odluke o isključenju, član ima pravo žalbe najvišem tijelu CKBDBIH u roku
od osam dana od dana dostave odluke.
Odluka najvišeg tijela CKBDBIH je konačna.

Imamo 26 gostiju i nema članova online