KAMP MLADIH "BORAČKO JEZERO 2016"

U periodu od 30.7. do 5.8.2016. god., Crveni krst/križ Brčko distrikta učestvovao je na kampu mladih Crvenog križa Grada Mostara pod nazivom „Boračko jezero 2016“. Kamp je realizovan u Mostaru i na Boračkom jezeru. Tema kampa je saradnja među mladima, razmjena vlastitih iskustava i unaprijeđenje rada Crvenog krsta/križa u cjelini.

Pored tri volontera našeg Crvenog krsta/križa, na kampu su učestvovali i volonteri iz organizacija Crvenog krsta/križa Mostara, Ilijaša, Centar Sarajevo, Živinica, Fojnice, Kiseljaka, Kupresa i Lukavca, Bijeljine i Crvenog krsta Subotice.

Tokom kampa učesnici su prisustvovali tradicionalnim skokovima sa Starog mosta u Mostaru, te su zajedno sa domaćinima posjetili muzeje i znamenitosti grada Mostara. Nakon Mostara, učesnici su se preselili u Izviđački kamp grada Mostara na Boračkom jezeru gdje su se upoznali sa osnovama Prve pomoći, a predavanja je držao Jasmin Nikšić. Pored osnova Prve pomoći, volonteri su imali edukaciju o spasilaštvu na vodu. Predavanja, kako teorijski tako i praktični, je držao  Rudolf Rencsenyi, obučeni spasilac na vodi Crvenog krsta Subotice. Pored radnog djela kampa, volonteri su kroz druženja razmjenjivali razna iskustva i na kraju su imali radionicu na kojoj su iznijeli svoje ideje kako unaprijediti rad Crvenog krsta/križa.

Naši volonteri su sa ovog kampa donijeli puno pozitivnih komentara.

Tokom kampa sekretari i predstavnici stručnih službi organizacija Crvenog krsta/križa iz Mostara, Subotice i Brčkog su iskoristili priliku i razgovarali o načinima buduće saradnje.

2

1

 

 


MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA - UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

U organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Bosne i Hercegovine i Veleučilišta Velika Gorica Republike Hrvatske realizovana je „Međunarodna ljetna škola- Upravljanje u kriznim situacijama“ u Sarajevu u periodu od 15. do 21. 07. 2016. godine.

Neki od učesnika u programu bili su predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Direkcije za koordinaiju policijskih tijela BiH, Vatrogasne jedinice Travnik, Crvenog križa Orašje, Crvenog krsta Šamac kao i koordinator programa „Pripreme i odgovori na katastrofe“ Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH, Nemanja Zekić.

Program  „Međunarodna Ljetna škola - Upravljanje u kriznim situacijama“ za cilj je imao sticanje znanja o pojmovima kriza i katastrofa, znanja koja će omogućiti sticanje kompetencija i vještina za planiranje mjera i aktivnosti za sprječavanje i suzbijanje kriza, učinkovitije upravljanje krizama, djelovanje i komuniciranje u uslovima krize/katastrofe, saniranje krizom nastalih posljedica za ljude i materijalna dobra, zaštitu života i psihosocijalno zbrinjavanje ljudi pogođeni krizama/katastrofama, profesionalnog osoblja i žrtava, te prevazilaženje kriza i katastrofa.

„Ljetna škola 'Upravljanje kriznim situacijama' je obuka iza koje stoje značajne institucije poput FKKSS, Univerzitet Velika Gorica i što je za nas naročito bitno, Federalna uprava civilne zaštite i Državna uprava za zaštitu i spašavanje iz Hrvatske. U segmentu odgovora na katastrofe i upravljanja katastrofama, velika pažnja je posvećena podizanju i upravljanju evakuacijskih centara, što je jedan od zadataka CKBDBIH i kao takve su od velikog značaja za naš budući rad. Osim univerzitetskih profesora, naročitu vrijednost imali su praktičari. Konkretno ljudi iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koji su radili na podizanju tranzicijskih kampova za izbjeglice, ali i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, koji su ponijeli veliki dio tereta tokom poplava 2014.godine. Na kraju, ova škola ima i značaj u tome što je dala priliku ljudima i profesionalcima iz oblasti upravljanja katastrofama, kako sadašnjim tako i budućim, da se međusobno povežu i upravo taj socijalni kapital bi mogao biti od ogromnog značaja u budućim kriznim situacijama, kada ćemo biti upućeni jedni na druge.“ Izjavio je Nemanja Zekić.

Pojam upravljanja krizama (Crisis Management) novijeg je datuma i predstavlja posebno područje menadžmenta. Riječ je o pojavi koja se iz tradicionalne vojne sfere preselila u civilno područje, te predstavlja sastavni dio funkcioniranja civilnih institucija, jer su rizik i kriza (stvarni ili potencijalni) sastavni dio ljudske svakodnevnice.

 DSC4809 manja

 DSC4638 manja

13731559 1387500247931721 1343722357149239092 n

 DSC4735 manja

 

 CRVENI KRST/KRIŽ BRČKO DISTRIKTA UČESTVOVAO NA LJETNOM TRENINGU UPRAVLJANJA KAMPOVIMA

U periodu od 22.-25. juna održan je trening kamp za članove Crvenog ksta/križa na keju u Šamcu. Na kampu su učestvovali, uz volontere CKBDBIH i volonteri i članovi OO CK Šamac, kao domaćin događaja, i Crvenog križa općine Orašje. Ukupno je na kampu učestvovalo oko 35 članova Crvenog krsta/križa.

Tokom kampa obrađene su teme uspostavljanja i upravljanja evakuacijskim smještajnim kampovima privremenog karaktera. Švicarski Crveni križ, koji je i organizator čitavog događaja je obezbijedio predavača iz Crvenog krsta Srbije, g-dina Nebojšu Medojevića, koji je tokom tri dana pokušao prenijeti dio svog ogromnog iskustva i znanja polaznicima kursa.

Uspostavljanje privremenih evakuacijskih i smještajnih kampova je od ključnog značaja za odgovor na razne vrste katastrofa. Ovdje se misli kako na prirodne katastrofe, kakve su i pogodile regiju Posavine, ali i čitav region zapadnog Balkana 2014.godine, pa do migrantskih i drugih kriza, koje uključuju kretanje velikih masa ljudi, kada se postavljaju tzv. tranzitni kampovi. Sve te aktivnosti se rade po Sphere standardima pružanja pomoći ugroženima, o kojima se učilo na kampu i koji su i primijenjeni tokom uspostavljanja kampa. Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i jeste nosilac ove vrste aktivnosti.

U četvrtak, 25.juna je održana i pokazna vježba. Po scenariju, poplava je zahvatila ruralne dijelove opštine Šamac. OO CK Šamac je pozvao u pomoć obližnje Crveni križ općine Orašje i CKBDBIH, nakon čega su tri organizacije zajednički odgovorile ovoj nesreći. U prvom dijelu su spasilački timovi za spašavanje na vodi iz Brčkog i Šamca spasili dio evakuisanog stanovništva, koji je bio odsječen nabujalom vodom, a podršku im je pružao Sanitetski tim CKBDBIH.

Svi evakuisani su nakon toga smješteni u kamp, koji je postavljen po Sphere standardima za 65 ljudi. Tokom  treninga, razvijeni su i planovi postavljanja kampa za 200 ljudi, po svim standardima, na realnoj bazi, tj. sa ljudstvom i materijalno – tehničkim sredstvima koje ove organizacije trenutno posjeduju. Na pokaznoj vježbi su prisustvovali predstavnici Vlade BD, opštine Šamac, Federalnog Crvenog križa/krsta, Crvenog krsta Republike Srpske, Švicarskog Crvenog križa, kao i mnogi drugi.

„CKBDBIH je već dio odgovora na nesreće u Brčko distriktu, u saradnji sa Vladom BD i u tom kontekstu ovakva obuka je dobrodošla. Osim saradnje sa vladinim ustanovama, bez kojih je nemoguće napraviti bilo kakav odgovor, jako je bitna i saradnja među organizacijama Crvenog krsta/križa. Pošto dijelimo iste rizike i opasnosti u Posavini, prirodno se nameće da moramo imati dobru saradnju i koordinaciju sa OO CK Šamac i CK Orašje.“ Izjavio je Nemanja Zekić, koordinator programa Pripreme i odgovor na katastrofe pri CKBDBIH.

 

Ovaj kamp je jedna od aktivnosti na projektu „Upravljanje rizikom u lokalnim zajednicama“, koji se sprovodi na području opština Orašje i Šamac i području Brčko distrikta BIH, a koji finansira Švicarski Crveni križ, u saradnji sa CKBDBIH, OO CK Šamac i CK Orašje. 

Slika 4

Slika 2

Slika 3

Slika 1


DODIJELJENE NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM UČESNICIMA NA LIKOVNOM KONKURSU POVODOM SEDMICE CRVENOG KRSTA/KRIŽA I NEDJELJE/TJEDNA BORBE PROTIV TUBERKULOZE

Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je dodijelio zahvalnice, diplome i novčane nagrade učenicima osnovnih škola koji su učestvovali na likovnom konkursu povodom obilježavanja Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta/križa i Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze.

„Svečanost je rezime akcije u okviru obilježavanja ovih nedjelja o temi izgleda markica koje mi distribuiramo već pet-šest godina u razne institucije i preduzeća na području Distrikta, najvećim dijelom u osnovne i srednje škole“, rekao je sekretar Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH Denis Šehanović.

On je istakao da je odziv učenika na konkurs iz gotovo svih osnovnih škola sa područja Distrikta bio iznad očekivanja.

„Mada su svi radovi koji su učestvovali na konkursu dobili zaslužene pohvale i priznanja, dva najbolje, prema ocjeni likovnih stručnjaka, već su uzeta za štampanje markica, što će uslijediti uskoro. Prva markica trebalo bi da bude puštena u opticaj već u septembru, povodom Nedjelje/tjedna borbe protiv tuberkuloze.“, naveo je Šehanović.

On je rekao da je ove godine u prodaju pušteno 12 000 markica, čija vrijednost izražena u novcu, iznosi 6 000KM.

Šehanović naglašava da je prethodnih godina od prodaje markica prikupljen novac za kupovinu oko    40 000 užina za brčanske učenika iz porodica koje su u statusu socijalne potrebe.

Autori prvonagrađenih radova, Eldar Osmanović, učenik Pete osnovne škole i Lorena Babić, koja pohađa osnovnu školu u naselju Bijela, rekli su da ih raduje što će od prodaje markica, na kojima će se naći njihovi crteži, koliku-toliku koristi imati djeca koja žive u siromaštvu.

Izvor: eBrčko

ckbdImamo 15 gostiju i nema članova online