ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA O UPOTREBI I ZAŠTITI ZNAKA CRVENOG KRSTA/KRIŽA

Delegacija Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u Sarajevu je 6. i 7. oktobra, ove godine, u Ilidži, organizovala regionalnu konferenciju o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa. Na konferenciji su učestvovali predstavnici iz nacionalnih društava Crvenog krsta/križa iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Bugarske, Rumunije i Slovenije. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, učešće na ovoj konferenciji su uzeli i članovi Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pored ovih učesnika, na konferenciji su učestvovali i predstavnici vlasti iz navedenih zemalja, odnosno predstavnici institucija koji su zaduženi za implementaciju zakona i pravila u upotrebi i zaštiti znaka u svojim zemljama.

Predstavnici svih zemalja učesnica su imali priliku da izlože situaciju sa zloupotrebom znaka u njihovim zemljama, kao i akcije koje su povodom takvih kršenja pokrenute. Cilj je bio da se razmijene iskustva i dobre prakse, a sve kako bi se zloupotrebe svele na minimum. Izlaganja su pokazala da se većina zemalja iz regiona suočava sa sličnim razlozima i načinima zloupotrebe znaka Crvenog krsta/križa. Takođe, ustanovljeno je da je većina zemalja, uključujući i BIH u procesu izmjena i dopuna zakona o Upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa. Dobra vijest je da su vlasti, kako u BIH, tako i u regionu, izrazile spremnost da podrže ovaj proces, a sve kako svrha znaka Crvenog krsta/križa ostala nepromijenjena.

U Bosni i Hercegovini, najčešča kršenja pravila upotrebe znaka Crvenog krsta/križa nastaju iz neznanja. Privatne klinike i apoteke su subjekti koji najčešće vrše ovakve zloupotrebe i takve se zloupotrebe najčešće brzo koriguju, nakon što se nadležnima skrene pažnja na odredbe Zakona o zaštiti i upotrebi znaka Crvenog krsta/križa. Osim tih zloupotreba, evidentne su i neke druge, gdje su određene organizacije svjesno vršile takve zloupotrebe. Kako bi se stanje u ovoj oblasti u potpunosti uredilo, neophodna je podrška organa vlasti, kao i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa. Jedan od zaključaka konferencije je da se u budućnosti intenzivnije radi na sprječavanju takvih zloupotreba i djelovanje protiv postojećih.

U Brčko distriktu su zloupotrebe znaka na dosta nižem nivou. One se svode na sporadična i rijetka isticanja znaka, koja su opet, posljedica neupućenosti o pravilnoj upotrebi i subjektima koji imaju pravo isticanja znaka Crvenog krsta/križa.

 

Znak Crvenog krsta/križa je nastao kada i sam pokret, 1863.godine. On nema nikakvu religijsku semantiku i predstavlja inverznu zastavu Švicarske, kao zemlje koja je učinila najviše da se pokret osnuje. Znak Crvenog krsta je sastavljen od pet crvenih kvadrata iste veličine na bijeloj podlozi. Osim Crvenog krsta/križa, u upotrebi su još i Crveni polumjesec i Crveni kristal, koji imaju ista pravila upotrebe i isto značenje u kriznim situacijama i u mirnodopskom vremenu. Znakovi predstavljaju zaštitu humanitarnih radnika i konvoja, zdravstvenog i religijskog osoblja u sukobima, uključujući i sanitetske timove oružanih snaga. Za milione, on predstavlja znak nade. Osim njih, predstavnici pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca ga imaju pravo koristiti. Upotreba znaka u Bosni i Hercegovini je uređena Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka i imena Crvenog krsta/križa iz 2004.godine. 

Upotreba i zastita znaka CK1

Upotreba i zastita znaka CK


ZAJEDNIČKA VJEŽBA CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE I CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Društvo Crvenog križa Istarske županije imaju dobru saradnju još od poplava 2014.godine, kada su se prijatelji iz istre odazvali pozivu i pomogli organizaciji CKBDBIH u trenucima kada je ovom gradu to bilo najpotrebnije. U narednom periodu, pa sve do danas, ta saradnja je samo produbljivana.

Nakon te, inicijalne, saradnje, dvije organizacije su nastavile raditi na poboljšanju saradnje. Ona se prvobitno ogledala u zajedničkim vježbama Spasilačke jedinice CKBDBIH i Županijskog interventnog tima DCKIŽ. Te zajedničke vježbe su se odvijale kako u Istri, tako i na području Distrikta.

Nastavak tih aktivnosti je bila i zajednička vježba održana u Špadićima, kod Poreča, koja je održana od 1.-4.9. ove godine. Ovo je bila jedinstvena prilika za razmjenu iskustava dvije organizacije. Vježba i trening su bili koncipirani na dvije cjeline.

Prva cjelina je bila pružanje prve pomoći. Svi učesnici kampa su prošli kroz osnovne procedure pružanja prve pomoći, nakon čega je održan i poligon pružanja prve pomoći u mješovitim ekipama, a po pravilima koja se primjenjuju na takmičenjima iz pružanja prve pomoći. Osim toga, održane su radionice realističnog prikaza i glume za markirante, što će svakako biti od koristi prilikom organizovanja novih akcija. Na kraju, održan je okrugli sto, gdje su Stručne službe iz dvije organizacije, zajedno sa doktorima medicine raspravljali o univerzalnim standardnim procedurama i kako prevazići razlika djelovanju.

U drugom dijelu se radila pokazna vježba na više lokacija u Poreču. Prema pripremljenom scenariju, simulacija je podrazumijevala da je više desetina imigranata ostalo nasukano na istarskoj obali. Županijski interventni tim je te ljude zbrinjavao u skladu sa procedurama koje su propisane u toj situaciji dok su Sanitetski tim i Spasilačka jedinica CKBDBIH radili podršku i spašavali utopljenike iz mora i sa obližnjih otoka. Sanitetski tim je sve unesrećene zbrinjavao i transportovao do nadležnih zdravstvenih ustanova. Čitava akcija je prošla uz veliku pažnju prisutnog stanovništva i stranih turista.

 

Tokom trajanja vježbe i treninga, raspravljalo se oko daljih aktivnosti na proširenju saradnje, uključujući i saradnju na projektima iz drugih oblasti.

MDF 2012

14218388 10205815796188267 159412945 n

14256302 10205815795148241 2078446790 n

14218086 10211804424085566 1948875656 n 


OBUKA SPASILACA NA VODI

Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH u suradnji sa Crvenim križem Sogn og Fjordane iz Norveške, Odjelom za javnu sigurnost proteklog vikenda organizovao je praktičnu obuku spasilaca na vodi.

Učesnici su tokom obuke imali priliku proći kroz osnovni kurs spasilaštva na vodi koji obuhvata pretraživanje kopna i spašavanje utopljenika. U pripremnim obukama koje su održavane u sedmicama prije posljednje, praktične obuke, kandidati su trenirani i obučavani od strane obuečnih članova CKBDBIH iz oblasti koje su bitne za spasilaštvo.

 "Obuka je rezultat devetogodišnje saradnje između CKBDBIH i CK Sogn og Fjordane iz Norveške. Može se reći da su spasioci iz ove organizacije pravi mentori, jer su tu od samog početka razvijanja spasilaštva u CKBDBIH. Do sada su se obuke bazirale na spašavanju na kopnu, a rezultat toga je odjel za spašavanje na kopnu, koji djeluje pri programu Pripreme i odgovor na katastrofe CKBDBIH. Tokom sastanaka o produžetku saradnje, koji je odražan ovog januara, dogovoreno je da se sada akcenat stavi na spašavanje i pretrage na vodi. Nakon što su tri spasioca bili na obuci u Norveškoj u proljeće ove godine, instruktori iz Norveške su sproveli osnovnu obuku spašavanja i pretrage na vodi u Brčkom. Članovi CKBDBIH koji su bili u Norveškoj su im asistirali u tome. Današnja obuka je imala za cilj da se omasovi odjel za spašavanje na vodi. U tome se i uspjelo jer je ukupno 17 novih članova iz Brčkog pristupilo jedinici." rekao je Nemanja Zekić, koordinator programa "Pripreme i odgovori na katastrofe". 

Program pripreme i odgovor na katastrofe je jako aktivan u sistemu odbrane i zaštite Brčko distrikta. Kroz ovakve obuke, u saradnji sa Vladom Brčko distrikta, sistem se unapređuje i mogućnost odgovora na katastrofe je veća.

 “Ako nešto stvorite to morate i održavati. Mi smo na nivou koji je u ovoj situaciji relativno zadovoljavajući. U zadnjih godinu dana sudjelovali smo u pet-šest vježbi koje smo izvodili što u Brčkom što van njega. Ovoj vježbi Crvenog krsta dajemo punu logističku podršku ali smo aktivirali i našu Gorsku službu spašavanja kako bi izveli vježbu spuštanja u Savu i izvlačenja na obalu.” kazao je Uroš Vojnović, šef Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH koji je po završetku same obuke učesnicima lično uručio certifikate.

cccc

bbb

1111111

e

c

 

b

a


KAMP MLADIH CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE BiH

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke  11. godinu za redom organizovao je kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH u Dječijem odmaralištu Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći.

Tema ovogodišnjeg kampa bila je "Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotrebe droga" na kojem su učešće uzela 44 mlada volontera uključujući i 2 volonterke našeg Crvenog krsta/križa.

Otvorenju kampa su prisustvovali i ukratko se učesnicima obratili potpredsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH Husein Kličić, stručna saradnica Crvenog križa Federacije BiH Nevenka Milanović, potpredsjednik Crvenog križa Kantona Sarajevo Hasib Đelilović, koordinator za rad sa mladima u Stručnoj službi Crvenog križa Federacije BiH Jasmin Nikšić te predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH Kenan Kadribašić.

Na radionicama učesnici su imali priliku, kroz predavanja inspektora MUP-a Kantona Sarajevo sa Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Admira Vatreša i psihologa i geštalt terapeuta Đane Lončarice naučiti osnovne pojmove o drogama i opojnim sredstvima te načinima borbe protiv zloupotrebe istih kao i o rizikofaktorima, načinima prevencije ovisnosti i njenom liječenju.

Tokom trajanja kampa, zajedno sa još 40 volontera Crvenog Križa Kantona Sarajevo, učesnici su obilježili 12.08.- Svjetski dan mladih kroz razne sportske aktivnosti.

 

Završetkom ovog kampa volonteri su spremni da u svojim lokalnim organizacijama rade na podizanju svijesti mladih o prevenciji ovisnosti i borbi protiv zloupotrebe droga. 

 

 

444

223

222


APEL ZA POMOĆ STANOVNIŠTVU REPUBLIKE MAKEDONIJE

Dana 6. avgusta/kolovoza 2016. godine, jaka kiša prouzrokovala je velike poplave u Makedoniji, ozbiljno pogodivši naseljene oblasti i poljoprivredne regije u Skoplju i Tetovu.

Poplave su nažalost rezultirale sa 22 žrtve i preko 60 povrijeđenih lica, kao i velikom materijalnom štetom. Većina evakuisanih lica su trenutno smješteni u porodicama i kolektivnim centrima.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine je pokrenulo apel za prikupljanje sredstava za pomoć stanovništvu pogođenom katastrofalnim poplavama u Makedoniji.

Donaciju možete uplatiti na žiro račun:

140-101-11300020-18 otvoren kod SBERBANK BH d.d. Sarajevo

ili

pozivom na broj: 17003 – na koji donirate 2,00 KM.

Zahvaljujemo se na Vašoj donaciji.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i HercegovineImamo 23 gostiju i nema članova online