Чланство

Чланство у ЦКБДБИХ је отворено за све без дискриминације према раси, полу, класи,

религијском или политичком мишљењу или опредјељењу.

Чланови ЦКБДБИХ чине базу своје организације, те стога одређују његову политику и

дугорочне циљеве.

Чланови ЦКБДБИХ могу бити:

-редовни-активни

-дописни

-почасни

-патрони

Активни чланови

Активни чланови су оне особе које су се сложиле да пружају услуге ЦКБДБИХ и регистровани су

као такви од стране ЦКБДБИХ.

Дописни чланови

Дописни чланови су особе које плаћају годишњу чланарину коју одређује Скупштина ЦКБДБИХ

Почасни чланови

Почасни чланови су они које је одабрало Предсједништво ДЦК БИХ на приједлог ЦКБДБИХ у

знак признања за изузетне заслуге у ЦКБДБИХ.

Патрон

Патрон је јавна личност коју је изабрало Предсједништво ЦКБДБИХ и која непрекидно помаже ЦКБДБИХ.

 

Чланови ЦКБДБИХ могу бити дјеца, омладина и одрасли.

Чланови млађи од 15 година чине подмладак Црвеног крста/крижа,

Чланови од 15-27 година чине омладину Црвеног крста/крижа,

Чланови старији од 27 година чине одрасло чланство Црвеног крста/крижа.

 

Чланови ЦКБДБИХ имају сљедећа права и дужности:

да бирају и да буду изабрани у тијела ЦКБДБИХ,

да имају утицај на програм рада и развој ЦКБДБИХ,

да буду упознати са радом ЦКБДБИХ,

да чувају интересе ЦКБДБИХ,

да проводе одлуке ЦКБДБИХ,

да сарађују са другим члановима ради остварења програмских циљева и планских задатака,

да извршавају одговарајуде обавезе и образују се,

да унапређују и шире идеје ЦКБДБИХ,

да подмирују уплате установљеног чланског доприноса,

да имају право предлагања и говора на сједници Скупштине у оквиру дневног реда.

Чланство у ЦКБДБИХ престаје:

иступом из чланства вољом члана,

смрћу члана,

пресељењем изван територија дјеловања ЦКБДБИХ,

неподмиривањем чланског доприноса,

искључењем због понашања супротног одредбама овог Статута.

Искључени чланови губе сва права која су им припадала као члановима ЦКБДБИХ,

а унапријед плаћена чланарина се не враћа.

О искључењу члана одлучује предсједништво ЦКБДБИХ које је и извршило учлањење.

Против одлуке о искључењу, члан има право жалбе највишем тијелу ЦКБДБИХ у року

од осам дана од дана доставе одлуке.

Одлука највишег тијела ЦКБДБИХ је коначна.

Ко је на мрежи: 18 гостију и нема пријављених чланова