Историја/повијест ЦКБДБИХ

ДРУШТВО ЦРВЕНОГ КРСТА / КРИЖА БиХ
ЦРВЕНИ КРСТ / КРИЖ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Током трајања балканских ратова 1912. и 1913. године, народи у БиХ по први пут чују за Црвени крст/криж. Почетком првог свјетског рата у БиХ је формирано ”Босанско-Херцеговачко друштво за помоћ“ и санитарну његу у рату и у случају опће невоље у мирно доба” чији су циљеви идентични као и циљеви Црвеног крста/крижа. По завршетку рата 1918. године то друштво се гаси, односно прераста у Црвени крст/криж цији рад постаје нешто интезивнији 1921. године, када када се успоставља нови обласни одбор Црвеног крста/крижа за БиХ. Заправо, успоставом Краљевине СХС долази и до уједињења друштава Црвеног крст/крижа која су дјеловала на њеном подручју, а уједињење је објављено 25. децембра 1921. године.

Због другог свјетског рата легална функција ове организације престаје. Обновитељском сједницом која је одржана 13. маја 1944. године у Дрвару поново је обновљен рад организације Црвеног крста/крижа тадашње ФНРЈ. Прва Генерална Скупштина Југословенског Црвеног крста одржана је 15. децембра 1946.године. 

Данас је Црвени крст/криж Брчко дистрикта БиХ хуманитарна организација чије се програмске активности темеље на принципима Међународног покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца, а ради остваривања хуманитарних циљева у области социјалне и здравствене заштите, одгоја и образовања и других циљева и задатака у заштити грађана.

Црвени крст/криж Брчко дистрикта БиХ своје послове обавља у складу са Законом о Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине, Законом о употрби и заштити знака и имена Црвеног крста/крижа БиХ, Законом о удружењу и фондацијама, те Статутом Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта БиХ,програмом рада и другим пратећим законским прописима. Највиши орган управљања у Црвеном крсту/крижу Брчко дистрикта БиХ је Скупштина која броји 27 чланова. Предсједништво Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта БиХ је извршно тијело Скупштине и броји 9 чланова и у складу са Статутом своју функцију обављају волонтерски. У структури Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта БиХ дјелује мјесне организације у мјесним заједницама и секције Црвеног крста/крижа у основним и средњим школама. Млади свакако дају велики допринос на омасовљавању организације и окупљању око идеја Црвеног крста/крижа и тако примјером показују да млади људи у Брчком имају духа и смисла за друштвено корисне активности.

У провођењу активности Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта БиХ, током године на разне начине учествује око 5000 чланова. Према свим релевантним показатељима Црвени крст/криж је најмасовнија свјетска организација, али исто тако и у БиХ је засигурно организација са највећим бројем волонтера.

Црвени крст/криж Брчко дистрикта БиХ је дио Друштва Црвеног крста/крижа БиХ и Међународног покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца. Ради обављања стручних, аналитичких, оперативних, административно техничким и других послова образована је Стручна служба. У Стручној служби су упослена четири упосленика. Црвени крст/криж је правно лице, кога заступа и представља предсједник и секретар организације.

Основни циљеви Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине су:

в ублажавање људских патњи ма гдје они били, а посебно изазваних оружаним сукобима, већим природним непогодама, другим масовним несрећама и катастрофама узрокованим техничким хаваријама,

в подизање здравствене културе грађана, као и унапређење и заштита здравља грађана,

в потицање, унапређење и промовисање међусобног помагања, солидарности и социјалне сигурности грађана,

в јачање и учвршћивање мира у земљи и свијету и проведба хуманитарног права.

Сходно горе наведеним циљевима, Црвени крст/криж Брчко дистрикта БиХ проводи сљедеће програмске задатке:

заступа и промовише идеале Међународног покрета Црвеног крста/крижа, те проводи задаће и помаже у извршењу обавеза које произилазе из Женевских конвенција,

ради на здравственом одгоју, просвјећивању и информисању својих чланова и других грађана а посебно дјеце и омладине,

оспособљава и организује грађане за пружање прве помоћи у свакодневном животу, прометним и масовним несрећама у миру и рату,

организује акције добровољног даривања крви у сарадњи са здравственим установама специјализираним за те активности, промовише значај акција овог типа и учествује у едукацији грађана о овој проблематици, а посебно дјеце и омладине,

активно учествује и помаже у организовању и пружању здравствене помоћи и заштите у случају елементарних и других масовних катастрофа, у прихвату, смјештају, и другим активностима које придоносе збрињавању настрадалог и угроженог становништва,

координира и проводи изванредне акције солидарности на територији свог дјеловања у случају изненадних и великих несрећа у које се укључују и друге хуманитарне организације, предузећа и грађани,

организује Службу тражења која се као јавно овлаштење обавља у структури Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине. Друштво Црвеног крста/крижа БиХ доставља извјештај Вијећу министара Босне и Херцеговине једном годишње, а по потреби и на њихов захтјев извјештај се доставља и у краћим периодима.

Служба тражења обавља сљедеће послове: прикупљање, евидентирање и обраду података, давање обавијести о жртвама оружаног сукоба, надлежним тијелима и организацијама,

упознаје становништво са садржајем и значењем Женевских конвенција и међународног хуманитарног права и надзире њихову примјену у рат,

на територији свог дјеловања организује прикупљање, прихват и слање помоћи у иностранство путем Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине ради ублажавања посљедица елементарних несрећа и рата у другим подручјима,

прикупља, прихвата и расподјељује хуманитарну помоћ од других нациналних организација Црвеног крста/крижа и других хуманитарних организација и дароватеља,

остварује сарадњу и предлаже активности државним тијелима, господарским друштвима и другим правним особама у смислу набавке опреме и добара за потребе дјеловања Црвеног крста/крижа,

извршава послове јавних овлаштења које су му законом повјерена,

организују разне облике међусобног помагања грађана и тиме развија врлине: солидарности, непристрасност, поштовање људског бића, хуманизма и сл.

Као организација од посебног друштвеног интереса за БиХ, Црвени крст/криж се припрема за дјеловање у природним и другим несрећама великих размјера, непосредно у ратној опасности и за вријеме ратног стања.

У Црвеном крсту/крижу започело се са формирањем вишенамјенских теренских јединица у чијем саставу су планиране мање специјализоване теренске екипе ( прве помоћи, техничка, логистичка итд.), посебно увјежбане за дјеловање у тешким временским и условима терена. Упоредо овоме у припреми је и План функционисања за дјеловање у ванредним ситуацијама Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта БиХ.

 

Ко је на мрежи: 11 гостију и нема пријављених чланова