О НАМА

 

Црвени крст / криж Брчко дистрикта БиХ је добровољна хуманитарна организација која дјелује на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а и шире у оквиру дјеловања Друштва Црвеног крста / крижа БиХ, као помоћни орган јавних служби на хуманитарном подручју у области социјалне и здравствене дјелатности и медицинских служби оружаних снага без икакве дискриминације према националној, расној и етничкој припадности, сполу, религији и политичком мишљењу, према свима који желе да судјелују и испуњавају циљеве организације.

Пуни назив организације је „Црвени крст/криж Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.

Скраћени назив гласи „ЦКБДБИХ“.

 

Основни циљеви ЦКБДБИХ су:

• спречавање и ублажавање људских патњи а посебно оних изазваних оружаним сукобима, природним непогодама и катастрофама те другим већим несрећама, дјелујући у складу са седам основних принципа Покрета и законима у Босни и Херцеговини, 

• подизање здравствене културе, унапређење и заштита здравља грађана, 

• подстицање, унапређење и промоција међусобног помагања, солидарности и социјалне сигурности становништва,

• јачање и учвршћивање мира у земљи и свијету и проведба хуманитарног права.

Програмски задаци ЦКБДБИХ су:

• заступа и промиче идеале међународног покрета Црвеног крста/крижа, те проводи зададе и помаже у извршењу обавеза које произлазе из Женевских конвенција,

• упознаје становништво са садржајем и значењем Женевских конвенција и Међународног хуманитарног права и надзире њихову примјену у рату,

• ради на здравственом одгоју, просвјећивању и информисању својих чланова и становништва о превенцији свих облика овисности, а посебно дјеце и младих,

• оспособљава и организује становништво за пружање прве помоћи у свакодневном животу, саобраћајним и масовним несрећама у миру и рату,

• врши обуку и издаје увјерења о положеној првој помоћи за возаче моторних возила и друге учеснике у саобраћају, и остала физичка лица,

• промовише значај добровољног даривања крви, судјелује у едукацији становништва и организује акције добровољног даривања крви у сарадњи са здравственим установама специјализованим за те активности,

• врши обуку и ради на организовању и пружању његе и одређених видова социјалне и здравствене заштите за особе којима је потребна туђа њега и помоћ,

• врши обуку становништва и активиста Црвеног крста/крижа из свог дјелокруга, ради припреме за дјеловање у случају катастрофа или сукоба,

• активно судјелује и помаже у организовању и пружању здравствене помоћи и заштите у случају елементарних и других масовних катастрофа у прихвату, смјештају и другим активностима које придоносе збрињавању настрадалог и угроженог становништва,

• судјелује у акцијама тражења, спашавања, збрињавања становништва и материјалних добара у случају катастрофа или сукоба, у складу са својим надлежностима,

• координира и проводи ванредне акције солидарности на територији свог дјеловања у случају изненадних и великих несрећа у које се укључују и друге хуманитарне организације, предузећа и грађани,

• организује Службу тражења у складу са Законом и другим прописима,

• организује Уред за информисање у случају катастрофа или сукоба,

• организује, координира и проводи акције прикупљања и слања помоћи другим националним друштвима Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца путем Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, ради ублажавања посљедица елементарних непогода и рата,

• прикупља, прихваћа и расподјељује помоћ од других националниох друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца и других организација и даривалаца из земље и иностранства,

• ради на просвјећивању становништва о свјесности о постојању мина и других неексплодираних убојитих средстава,

• оснива и води домове, одмаралишта и друге специјализоване установе, пружа услуге смјештаја и прехране особама којима је такав облик помоћи потребан из здравствених, социјалних и других разлога (кухиње Црвеног крста/крижа, доставе хране у кућу,

одмаралишта Црвеног крста/крижа и друго), те услуге истог типа за чланове ЦКБДБИХ,

• промовише очување човјекове животне околине,

• организује и води љетне и зимске кампове за младе,

• проводи програме помоћи старим и немоћним особама и повратницима,

• ради на повећању чланства, ширењу и јачању својих организација и оспособљава их за извршење наведених програмских дјелатности,

• издаје публикације о својим активностима, обавјештава чланство и становништво о раду, идејама и дјеловању Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта БиХ,

• остварује сарадњу и предлаже активности државним тијелима, привредним друштвима и другим правним особама у смислу набавке опреме и добара за потребе дјеловања ЦКБДБИХ,

• извршава послове јавних овлаштења која су му Законом повјерена,

• организује разне облике међусобног помагања становништва и тиме развија врлине: солидарност, непристраност,

поштовање људског бића, хуманизам и сл,

• обавља друге послове одређене овим Статутом и Законом.

 

 

Ко је на мрежи: 21 гостију и нема пријављених чланова