Završne pripreme za učešće na Sajmu privrede u Brčkom

Pripremni sastanak za sajam 1

Ove sedmice projekat  OŽMP ( Osnaživanje žena malih poduzetnica) Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH ušao je u drugu fazu sprovođenja, u okviru koje su okupljene male poduzetnice nastavile sa aktivnim razvijanjem započetih kreativnih ideja i rezimiranjem do sada stečenog znanja i poduzetničkih vještina.

Na posljednjoj radionici još jednom su detaljno razmatrani ciljevi projekta, te su učesnice jednoglasno došle do zaključka da je neophodno od vladajućih struktura vlasti tražiti pomoć u otvaranju Kreativnog centra,koji bi malim poduzetnicama omogućio  lakši pristup tržištu i potencijalnim kupcima, ali i  subvencioniranje njihovog rada i starih zanata.

Osim zahtjeva i potreba u međusobnom dijalogu žene su došle i do zaključaka koji se odnose na uviđanjeprednosti ovakvih okupljanja žena, a koji se prvenstveno ogledaju u samostalnom obezbjeđivanju egzistencije,i smanjenju broja nezaposlenih. Takođe, na ovaj način povećavaju se prihodi distrikta,te radi na očuvanju i njegovanju tradicije, ali i obogaćivanju turističke slike grada,kroz plasiranje široke lepeze proizvodakoji potiču iz  kulture i tradicije našeg kraja,a koji polako padaju u zaborav.

Jedna od prednosti projekta je i činjenica što se na ovaj način podstičeproizvodnja i prodaja domaćih proizvoda, te otvara mogućnost za novaradna mjesta,štosu svakakoveoma bitni razlozi za pružanje potpore i podrške ovakvim vidovima okupljanja i razvijanja međusobne saradnje ženapoduzetnica. Na posljednjoj radionici obavljene su i završne pripreme za predstojeći Međunarodni sajam privrede „Brčko 2013“.

Pripremni sastanak za sajam 2

 

U prostorijama CKBDBiHpoduzetnice su napravile simulaciju izložbenogprostora, te upriličile izložbu svojih proizvoda i postigledogovor oko načina izlaganja na sajmu. Bila je ovo prilika da se izloženi proizvodi, ali i stečeno  znanje i iskustvopodijele sa lokalnim medijima,koji su posjetili radionicu, te zabilježili veoma uspješne rezultate dosadašnjeg rada. Svih 11 malih poduzetnica spremno uz  brošure i korisnu edukaciju u marketinškim vještinama dočekale su sajam, na kojemće izlagati svoje proizvode, a nakon čega će se njihova edukacija kao i prva iskustva i rezultati rada razmatrati na narednoj radionici projekta.

 

U nastavku realizacije projekta OŽMP planiran je  i susret sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Brčko distrikta, te radno – konsultatvini sastanak, na kojem bi male poduzetnice prenijele svoja iskustva i potrebe nadležnim organima vlasti, te predstavile svoje planove za dalji angažman i djelovanje, u čemu je neophodna podrška od strane Vlade i Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu.

 

Imamo 23 gostiju i nema članova online