Održana dva treninga za žene poduzetnice

Radionica crveni krst 10

U okviru projekta OŽMP ( Osnaživanje žena malih poduzetnica) čiji je nosilac Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH, a pokrovitelj Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine počelo je održavanje treninga i radionica za učesnice. Riječ je o jedanaest žena koje se bave izradom nakita, prehrambenih proizvoda, narodnih nošnji, ukrasnih predmeta i marketinškim uslugama, a koje svoje proizvode i put ka boljem plasmanu i tržištu nisu uspjele dovoljno razviti.

Na prvom treningu održanom u ponedeljak 01. oktobra u prostorijama Crvenog krsta/križa Brčko, održano je predavanje na temu „Vještine prodaje i poslovan komunikacija“. Predavač je bila magistar ekonomskih nauka Nadira Duraković, koja je pokušala kod polaznica ovog projekta razviti osjećaj za vrlo važne marketinške vještine, kako prilikom pakovanja proizvoda, isto tako i kod same komunikacije sa potencijalnim kupcem.

-Najbitnije je da na sajmu ne koristite ambalažu koja je već korištena. To znači da sokove, mlijeko, džem, ne pakujete u već korištenu ambalažu, nego da uvijek uzimate novu ambalažu i deklaraciju, putem koje bi vas zadovoljni kupac mogao pronaći – poručila je ona.

Na prvoj radionici pozdravnu riječ  i sreću učesnicama poželio je i menadžer projekta Jasmin Adilović, koji je rekao, da je cilj ovog projekta osnaživanje žena i omogućavanje ekonomskog napretka i ravnopravnog sudjelovanja malih podzetnica na tržištu, te poboljšanje njihove konkurentnosti. Takođe, naglasio je Adilović, u svom obraćanju učesnicama, ovo je prva prilika da žene male poduzetnice zajednički uz pomoć Crvenog krsta/križa Brčko, nastupe na 12. Međunarodnom sajmu privrede u Brčkom.

 

Drugi dan treninga je održan 2. oktobra, gdje se odvijala praktična nastava i putem video zapisa sačinjenih na licu mjesta, pokušale odmah sagledati greške i ukazati na manjkavosti polaznica, koje bi trebale promijeniti  u svom nastupu prilikom rada. Veoma uspješno odrađene su vježbe “Upravljanje vremenom” i “Simulacija-Igra uloga”.  Ovaj trening je iskorišten i  za medijsku prezentaciju, te je lokalnim tv kućama predstavljen program, rad i cilj projekta, i samim tim upoznata i šira javnost. U vidu Monitoringa projekta,  ispred Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u posjeti radionici boravio je Sead Ušanović, koji je istakao da je vrlo prijatno iznenađen svim proizvodnim uslugama koje žene nude, te da se nada da će nakon ovog projekta, doći još jedan, koji će okupiti slične poduzetnice Distrikta, kojima dokazalo se na ovom projektu, treba podsticaj i podrška lokalnih vlasti, u njihovom pokušaju ka boljem plasmanu svojih proizvoda na tržištu. Same učesnice projekta su vidno zadovoljne radom, jer je ovo istakle su one, prva prilika da se u Brčko distriktu održavaju radionice, na kojima se I praktično nešto radi i može naučiti.

“Do sada smo samo bile u prilici posjetiti neko predavanje, ali i to vrlo rijetko. Osjećamo se na neki način pomalo diskriminisanim, jer iako imamo lijepe proizvode, nemamo mogućnost da ih plasiramo na tržište, jer nismo dovoljno razvijene. Ja lično sam ljetos na Centru nešto prodavala, a mislim da bi ovako jedno udruživanje u mnogome ojačalo nas kao poduzetnice i dalo nam vjetar u leđa, te svakako smatram ovaj prjekat od velike koristi za mene i moje kolegice, i nadam se napredku”, rekla je Stanka Mičić, koja se bavi izradom ukrasa na raznim podlogama.

Naredna radionica predviđena je za ponedeljak sedmi oktobar, kada će se učiti o vještinama pakovanja i prodajni tehnika koje će uključiti razvoj promotivnih brošura.


Ljetni omladinski kamp Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH na temu „Inkluzija Roma“

GEDC0062Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH je u periodu od 12.-16.08.2013.godine organizovao Ljetni omladinski kamp 2013. na temu Inkluzije Roma. Na kampu je učešće uzelo 40 osoba, od čega je više od pola učesnika Romske nacionalnosti iz naselja Prutaće i Suljagića Sokak.

Na kampu su rađene radionice na slijedeće teme:

1.      Diseminacija,

2.      Grupni i Timski rad,

3.      Izgradnja povjerenja unutar grupe,

4.      Predrasude i stereotipi,

5.      Ljudska prava,

Nakon završenog kampa,  10 mladih Roma je izrazilo želju da se uključi u volonterske programe Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH.

 


Zoran Mitrić

Zoka slika

Tužna srca javljamo svim prijateljima i poznanicima da je naš kolega Zoran Mitrić preminuo nesretnim slučajem u petak 09.08.2013.godine.


Javni poziv

Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (CKBDBiH)

Paje Jovanovića 4, 76120 Brčko distrikt BiH, Bosna i Hercegovina

Tel: 049 214 789, Fax: 049 217 008, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Broj: 136/013

Brčko, 30.07.2013.

 

 

U cilju sprovođenja projekta ˝Osnaživanje žena malih poduzetnica˝ (OŽMP) kojeg finansira Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, CKBDBiH raspisuje:

 

 

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u aktivnostima ekonomskog osnaživanja žena poduzetnica (Sa i bez registrovanom poslovnom djelatnošću) u okviru projekta                                       "Osnaživanje žena malih poduzetnica"

 

 

 

1. Predmet javnog poziva

Prikupljanje prijava žena poduzetnica koje nisu u stanju da adekvatno promovišu i plasiraju svoje proizvode i usluge, radi pružanja pomoći u ekonomskom osnaživanju kroz izgrađivanje poslovnih sposobnosti, povećanje vidljivosti proizvoda i usluga, poboljšanje saradnje i razvoja partnerstva između poduzetnica, bolje predstavljanje proizvoda i usluga na tržištu kroz učešće na sajmu privrede u Brčkom i povećanje svijesti javnosti i relevantnih institucija o izazovima sa kojima se suočavaju žene poduzetnice.

OŽMP projekat predviđa učešće 10 žena poduzetnica u sljedećim aktivnostima:

  1. Dva treninga i jedna cjelodnevna radionica o poslovnim, finansijskim i marketinškim vještinama
  2. Tri cjelodnevne radionice razvoja vještina pakiranja i prodajni tehnika koje će uključiti razvoj promotivnih brošura
  3. Javna kampanja o izazovima sa kojima se susreću žene poduzetnice i promocija proizvoda i usluga
  4. Pripreme za učešće na sajmu i udruživanje žena poduzetnica
  5. Zajedničko učešće na 12. međunarodnom sajmu privrede u Brčkom

 

2. Pravo učešća

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti žene mali poduzetnici (fizička i pravna lica) s područja Brčko distrikta BiH, koji zadovoljavaju osnovne uslove za implementaciju projekta – žene poduzetnice koje su na ograničen način počeli da stvaraju prilike za samozapošljavanje kroz proizvodnju ili usluge, te poduzetnice koje planiraju daljnje ekonomsko osnaživanje kroz širenje ponude i plasman na novo tržište.

 

3. Opći kriteriji za učešće u javnom pozivu

  • Čitko popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti u prostorijama Crvenog krsta/križa   Brčko distrikta BiH ili na web stranici www.ckbdbih.ba
  • Kopija lične karte aplikanta

 

4. Način izbora korisnika

Izbor učesnica na projektu ˝Osnaživanje žena malih poduzetnica˝ će vršiti komisija koju će imenovati Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa kriterijima za vrjednovanje prijava žena poduzetnica, projektnom dokumentacijom i odredbama ovog javnog poziva.

Komisija će u cilju realizacije programskih i projektnih ciljeva izvršiti procjenu atraktivnost prezentovanih proizvoda, te na osnovu toga i drugih kriterija i uslova koje zadovoljava aplikant, utvrditi rang-listu poduzetnica koje će učestvovati na projektu.

 

5. Dostavljanje prijava

Prijave se dostavljaju u prostorije CKBDBiH lično ili putem pošte na adresu u zaglavlju ovog poziva sa naznakom "Prijava na Javni poziv za učešće na OŽMP projektu".

 

6. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv ostaje otvoren 42 dana od dana objavljivanja, tj. do 10.09.2013. godine. CKBDBiH zadržava pravo da sve zahtjeve-prijave prispjele poslije ovog datuma godine odbije, uključujući i prijave korisnika čija dokumentacija nije kompletna i validna ili se pokaže da nije u skladu prezentacijom aplikanta.

 

7. Posebne napomene

Obrazac prijave i tekst Oglasa će biti dostupni u prostorijama i na web stranici Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH www.ckbdbih.ba.

U cilju informisanja što većeg broja zainteresovanih potencijalnih učesnica u projektu, osim na web stranici CKBDBiH, Javni poziv je objavljen na lokalnim web portalima i Facebook stranici CKBDBiH. Takođe Javni poziv će biti proslijeđen svim zainteresiranim stranama uključujući nevladine organizacije. Sve informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti u prostorijama CKBDBiH na gore navedenoj adresi, kao i dodatne informacije i pomoć pri prikupljanju i predaji potrebne dokumentacije o ispunjavanju kriterija. Takođe, potencijalni aplikanti se mogu obratiti sa dodatnim pitanjima na telefone 049 214 789 i 049 590 193.

 pdfP R E U Z M I prijavni obrazac


Donacija hodalica

DSC05943

Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH je od EUFOR- lot tim Brčko dobio donaciju u vidu ortopedskih pomagala. Poručnik Sebastian Ekler časnik LOT tima u Brčkom je u želji da pomogne narodu Bosne i Hercegovine  počeo samoinicijativno prikupljati pomoć ,uz pomoć svoje obitelji i bečkog Caritas-a. Poručnik Ekler  je istakao da je osjetio potrebu da na neki način doprinese i pomogne narodu BiH , odnosno,  tražio način kako on osobno  može pomoći , i tako uspio nabaviti ova ortopedska pomagala Ova donacija će pomoći da odgovorimo na dio zahtjeva od strane građana koji  se nalaze u bazi podataka Crvenog krsta/križa, a kojima je ova vrsta pomoći potrebna.

Treba naglasiti da ortopedska pomagala (hodalice) neće biti davane u trajno vlasništvo već će biti izdavane na revers.

Ovom prilikom sekretar Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH Denis Šehanović  je uručio i zahvalnice Lot timu Brčko i poručniku Sebastianu Ekleru.

 Imamo 32 gostiju i nema članova online