VIJEST-SPASILAČKA JEDINICA ZADUŽILA OPREMU

DSC00372

 

DSC00423

DSC00476

Spasilačka jedinica CKBDBiH zadužila je u petak( 22.11.2013.), u prostorijama ove humanitarne organizacije,  opremu vrijednu 10 hiljada konvertibilnih maraka. Sredstva za ove namjene obezbijedila je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.  

Oprema, potrebna za rad 33 spasioca, sastoji se od uniformi i  24 predmeta neophodna za traženje i spašavanje.

S obzirom na to da je ovo samo  dio potrebne opreme, a Spasilačka jedinica jos u formiranju,  CKBDBiH  ce i u narednom periodu raditi na opremanju  ove jedinice kako bi u potpunosti mogla  odgovoriti zadacima na terenu.. U tome očekuje podršku javnosti, lokalne zajednice, vlade i države u cjelini.

Sekretar CKBDBiH Denis Sehanovic, ovom prilikom, zahvalio se Ambasadi Kraljevine Norveške na doniranoj opremi  i norveškom Crvenom krstu/križu na stručnoj i tehničkoj pomoći prilikom formiranja Spasilačke jedinice.

Takodje, Sehanovic je izrazio zahvalnost i Vladi Brčko distrikta BiH zbog njene redovne  finansijske pomoći, cime je omogućena, izmedju ostalog,  realizacija  aktivnosti Spasilačke jedinice CKBDBiH.

 

 


VIJEST-SPASILAČKA JEDINICA ZADUŽILA OPREMU

DSC00372

 

DSC00423

DSC00476

Spasilačka jedinica CKBDBiH zadužila je u petak( 22.11.2013.), u prostorijama ove humanitarne organizacije,  opremu vrijednu 10 hiljada konvertibilnih maraka. Sredstva za ove namjene obezbijedila je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.  

Oprema, potrebna za rad 33 spasioca, sastoji se od uniformi i  24 predmeta neophodna za traženje i spašavanje.

S obzirom na to da je ovo samo  dio potrebne opreme, a Spasilačka jedinica jos u formiranju,  CKBDBiH  ce i u narednom periodu raditi na opremanju  ove jedinice kako bi u potpunosti mogla  odgovoriti zadacima na terenu.. U tome očekuje podršku javnosti, lokalne zajednice, vlade i države u cjelini.

Sekretar CKBDBiH Denis Sehanovic, ovom prilikom, zahvalio se Ambasadi Kraljevine Norveške na doniranoj opremi  i norveškom Crvenom krstu/križu na stručnoj i tehničkoj pomoći prilikom formiranja Spasilačke jedinice.

Takodje, Sehanovic je izrazio zahvalnost i Vladi Brčko distrikta BiH zbog njene redovne  finansijske pomoći, cime je omogućena, izmedju ostalog,  realizacija  aktivnosti Spasilačke jedinice CKBDBiH.

 


Sastanak učesnica projekta OŽMP nakon Sajma

Nakon održanog Međunarodnog sajma privrede "Brčko 2013." učesnice projekta OŽMP sastale su se u prostorijama Crvenog krsta/križa Brčko na radnom sastanku sa projekt menadžerom Jasminom Adilovićem i sekretarom Crvenog krsta/križa Brčko Denisom Šehanovićem, kako bi sagledale rezultate učešća na sajmu, te međusobno razmijenili mišljena i iskustva. Većina učesnica ostvarila je određenu financijsku dobit, koja je s obzirom na cjelokupnu situaciju u zemlji i okruženju, te veliku stopu nezaposlenosti, ipak na zadovoljavajućem nivou. Učesnice su izrazile zahvalnost što su zahvaljujući učešću na ovom projektu stekle priliku da izađu na sajam, te da upoznaju tržište sa svojim proizvodima, planovima i idejama za nastavak rada. Ujedno ovo je bila prilika da ostvare međusobne kontakte sa malim i velikim privrednicima iz drugih gradova, te razmjene iskustva o radu. Kada su u pitanju manjkavosti ovog sajma, svih jedanaest učesnica jednoglasno se složilo da je izložbeni štand trebao biti u prodajnom dijelu sajma, te da nisu zadovoljne brojem posjetitelja, što je također posljedica cjelokupne ekonomske krize. Naredni koraci ovog projekta su da se upriliči sastanak sa predstavnicima zakonodavne vlasti i nadležnih vladinih odjela i pod-odjela za razvoj privrede i turizma, kako bi se ideje i mogućnosti za razvijanje malih poslova, posebno obrtničkih zanata podstakle kroz neki vid pomoći od strane Vlade, zaključeno je na kraju sastanka. 


UČESNICE PROJEKTA OŽMP SPREMNO DOČEKALE 12. MEĐUNARODNI SAJAM PRIVRED

Poduzetnice na sajmu privrede u Brčkom 2013. n

Sajam 1

Sajam 2

Sajam 3

Jedanaest učesnica projekta  “Osnaživanje žena malih preduzetnica” Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH  izložilo je svoje proizvode na 12. međunarodnom sajmu privrede Brčko distrikta BiH.

Na zajedničkom štandu, za  posjetioce sajma, u naredna četiri dana, pripremile su  bogatu  ponudu  prehrambenih proizvoda, odjevnih predmeta, narodnih nošnji, nakita i ukrasa nastalih u kućnoj radinosti.

Učesnice kažu da je izlazak na sajam dobra prilika da teoretska znanja stečena tokom protekla tri mjeseca sada i praktično primjene. “Prvi put izlažem svoj nakit na sajmu i već su stigli pozivi za učešće na istom sajmu u Modriči sledeće godine. Ovo je za mene značajan korak da svoj dugogodišnji hobi pretvorim u mali biznis, kaže Dragica  Milinković, jedna od učesnica projekta.

Izlaganje proizvoda na sajmu je završna  faza ovog projekta čiji je cilj bio nezaposlenim ženama barem djelomično omogućiti nezavisnu egzistenciju.

Više o samom projektu možete naći na http://ckbdbih.ba/l/ozmp.html

 

 


Završne pripreme za učešće na Sajmu privrede u Brčkom

Pripremni sastanak za sajam 1Pripremni sastanak za sajam 2

Ove sedmice projekat  OŽMP ( Osnaživanje žena malih poduzetnica) Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH ušao je u drugu fazu sprovođenja, u okviru koje su okupljene male poduzetnice nastavile sa aktivnim razvijanjem započetih kreativnih ideja i rezimiranjem do sada stečenog znanja i poduzetničkih vještina. Na posljednjoj radionici još jednom su detaljno razmatrani ciljevi projekta, te su učesnice jednoglasno došle do zaključka da je neophodno od vladajućih struktura vlasti tražiti pomoć u otvaranju Kreativnog centra,koji bi malim poduzetnicama omogućio  lakši pristup tržištu i potencijalnim kupcima, ali i  subvencioniranje njihovog rada i starih zanata. Osim zahtjeva i potreba u međusobnom dijalogu žene su došle i do zaključaka koji se odnose na uviđanjeprednosti ovakvih okupljanja žena, a koji se prvenstveno ogledaju u samostalnom obezbjeđivanju egzistencije,i smanjenju broja nezaposlenih. Takođe, na ovaj način povećavaju se prihodi distrikta,te radi na očuvanju i njegovanju tradicije, ali i obogaćivanju turističke slike grada,kroz plasiranje široke lepeze proizvodakoji potiču iz  kulture i tradicije našeg kraja,a koji polako padaju u zaborav. Jedna od prednosti projekta je i činjenica što se na ovaj način podstičeproizvodnja i prodaja domaćih proizvoda, te otvara mogućnost za novaradna mjesta,štosu svakakoveoma bitni razlozi za pružanje potpore i podrške ovakvim vidovima okupljanja i razvijanja međusobne saradnje ženapoduzetnica. Na posljednjoj radionici obavljene su i završne pripreme za predstojeći Međunarodni sajam privrede „Brčko 2013“. U prostorijama CKBDBiHpoduzetnice su napravile simulaciju izložbenogprostora, te upriličile izložbu svojih proizvoda i postigledogovor oko načina izlaganja na sajmu. Bila je ovo prilika da se izloženi proizvodi, ali i stečeno  znanje i iskustvopodijele sa lokalnim medijima,koji su posjetili radionicu, te zabilježili veoma uspješne rezultate dosadašnjeg rada. Svih 11 malih poduzetnica spremno uz  brošure i korisnu edukaciju u marketinškim vještinama dočekale su sajam, na kojemće izlagati svoje proizvode, a nakon čega će se njihova edukacija kao i prva iskustva i rezultati rada razmatrati na narednoj radionici projekta. U nastavku realizacije projekta OŽMP planiran je  i susret sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Brčko distrikta, te radno – konsultatvini sastanak, na kojem bi male poduzetnice prenijele svoja iskustva i potrebe nadležnim organima vlasti, te predstavile svoje planove za dalji angažman i djelovanje, u čemu je neophodna podrška od strane Vlade i Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu.Imamo 14 gostiju i nema članova online