MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA - UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

U organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Bosne i Hercegovine i Veleučilišta Velika Gorica Republike Hrvatske realizovana je „Međunarodna ljetna škola- Upravljanje u kriznim situacijama“ u Sarajevu u periodu od 15. do 21. 07. 2016. godine.

Neki od učesnika u programu bili su predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Direkcije za koordinaiju policijskih tijela BiH, Vatrogasne jedinice Travnik, Crvenog križa Orašje, Crvenog krsta Šamac kao i koordinator programa „Pripreme i odgovori na katastrofe“ Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH, Nemanja Zekić.

Program  „Međunarodna Ljetna škola - Upravljanje u kriznim situacijama“ za cilj je imao sticanje znanja o pojmovima kriza i katastrofa, znanja koja će omogućiti sticanje kompetencija i vještina za planiranje mjera i aktivnosti za sprječavanje i suzbijanje kriza, učinkovitije upravljanje krizama, djelovanje i komuniciranje u uslovima krize/katastrofe, saniranje krizom nastalih posljedica za ljude i materijalna dobra, zaštitu života i psihosocijalno zbrinjavanje ljudi pogođeni krizama/katastrofama, profesionalnog osoblja i žrtava, te prevazilaženje kriza i katastrofa.

„Ljetna škola 'Upravljanje kriznim situacijama' je obuka iza koje stoje značajne institucije poput FKKSS, Univerzitet Velika Gorica i što je za nas naročito bitno, Federalna uprava civilne zaštite i Državna uprava za zaštitu i spašavanje iz Hrvatske. U segmentu odgovora na katastrofe i upravljanja katastrofama, velika pažnja je posvećena podizanju i upravljanju evakuacijskih centara, što je jedan od zadataka CKBDBIH i kao takve su od velikog značaja za naš budući rad. Osim univerzitetskih profesora, naročitu vrijednost imali su praktičari. Konkretno ljudi iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koji su radili na podizanju tranzicijskih kampova za izbjeglice, ali i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, koji su ponijeli veliki dio tereta tokom poplava 2014.godine. Na kraju, ova škola ima i značaj u tome što je dala priliku ljudima i profesionalcima iz oblasti upravljanja katastrofama, kako sadašnjim tako i budućim, da se međusobno povežu i upravo taj socijalni kapital bi mogao biti od ogromnog značaja u budućim kriznim situacijama, kada ćemo biti upućeni jedni na druge.“ Izjavio je Nemanja Zekić.

Pojam upravljanja krizama (Crisis Management) novijeg je datuma i predstavlja posebno područje menadžmenta. Riječ je o pojavi koja se iz tradicionalne vojne sfere preselila u civilno područje, te predstavlja sastavni dio funkcioniranja civilnih institucija, jer su rizik i kriza (stvarni ili potencijalni) sastavni dio ljudske svakodnevnice.

 DSC4809 manja

 DSC4638 manja

13731559 1387500247931721 1343722357149239092 n

 DSC4735 manja

 

 

Imamo 24 gostiju i nema članova online