CRVENI KRST/KRIŽ BRČKO DISTRIKTA UČESTVOVAO NA LJETNOM TRENINGU UPRAVLJANJA KAMPOVIMA

U periodu od 22.-25. juna održan je trening kamp za članove Crvenog ksta/križa na keju u Šamcu. Na kampu su učestvovali, uz volontere CKBDBIH i volonteri i članovi OO CK Šamac, kao domaćin događaja, i Crvenog križa općine Orašje. Ukupno je na kampu učestvovalo oko 35 članova Crvenog krsta/križa.

Tokom kampa obrađene su teme uspostavljanja i upravljanja evakuacijskim smještajnim kampovima privremenog karaktera. Švicarski Crveni križ, koji je i organizator čitavog događaja je obezbijedio predavača iz Crvenog krsta Srbije, g-dina Nebojšu Medojevića, koji je tokom tri dana pokušao prenijeti dio svog ogromnog iskustva i znanja polaznicima kursa.

Uspostavljanje privremenih evakuacijskih i smještajnih kampova je od ključnog značaja za odgovor na razne vrste katastrofa. Ovdje se misli kako na prirodne katastrofe, kakve su i pogodile regiju Posavine, ali i čitav region zapadnog Balkana 2014.godine, pa do migrantskih i drugih kriza, koje uključuju kretanje velikih masa ljudi, kada se postavljaju tzv. tranzitni kampovi. Sve te aktivnosti se rade po Sphere standardima pružanja pomoći ugroženima, o kojima se učilo na kampu i koji su i primijenjeni tokom uspostavljanja kampa. Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i jeste nosilac ove vrste aktivnosti.

U četvrtak, 25.juna je održana i pokazna vježba. Po scenariju, poplava je zahvatila ruralne dijelove opštine Šamac. OO CK Šamac je pozvao u pomoć obližnje Crveni križ općine Orašje i CKBDBIH, nakon čega su tri organizacije zajednički odgovorile ovoj nesreći. U prvom dijelu su spasilački timovi za spašavanje na vodi iz Brčkog i Šamca spasili dio evakuisanog stanovništva, koji je bio odsječen nabujalom vodom, a podršku im je pružao Sanitetski tim CKBDBIH.

Svi evakuisani su nakon toga smješteni u kamp, koji je postavljen po Sphere standardima za 65 ljudi. Tokom  treninga, razvijeni su i planovi postavljanja kampa za 200 ljudi, po svim standardima, na realnoj bazi, tj. sa ljudstvom i materijalno – tehničkim sredstvima koje ove organizacije trenutno posjeduju. Na pokaznoj vježbi su prisustvovali predstavnici Vlade BD, opštine Šamac, Federalnog Crvenog križa/krsta, Crvenog krsta Republike Srpske, Švicarskog Crvenog križa, kao i mnogi drugi.

„CKBDBIH je već dio odgovora na nesreće u Brčko distriktu, u saradnji sa Vladom BD i u tom kontekstu ovakva obuka je dobrodošla. Osim saradnje sa vladinim ustanovama, bez kojih je nemoguće napraviti bilo kakav odgovor, jako je bitna i saradnja među organizacijama Crvenog krsta/križa. Pošto dijelimo iste rizike i opasnosti u Posavini, prirodno se nameće da moramo imati dobru saradnju i koordinaciju sa OO CK Šamac i CK Orašje.“ Izjavio je Nemanja Zekić, koordinator programa Pripreme i odgovor na katastrofe pri CKBDBIH.

 

Ovaj kamp je jedna od aktivnosti na projektu „Upravljanje rizikom u lokalnim zajednicama“, koji se sprovodi na području opština Orašje i Šamac i području Brčko distrikta BIH, a koji finansira Švicarski Crveni križ, u saradnji sa CKBDBIH, OO CK Šamac i CK Orašje. 

Slika 4

Slika 2

Slika 3

Slika 1

Imamo 10 gostiju i nema članova online