Јавни позив

Црвени крст/криж Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (ЦКБДБиХ)

Паје Јовановића 4, 76120 Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина

Тел: 049 214 789, Фаx: 049 217 008, Е-mail: info@ckbdbih.ba

 

Број: 136/013

Брчко, 30.07.2013.

 

 

 

У циљу спровођења пројекта ˝Оснаживање жена малих подузетница˝ (ОЖМП) којег финансира Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, ЦКБДБиХ расписује:

 

 

Јавни позивза подношење пријава за учешће у активностима економског оснаживања жена подузетница(Са и без регистрованом пословном дјелатношћу) у оквиру пројекта"Оснаживање жена малих подузетница"

 

 

 

1. Предмет јавног позива

Прикупљање пријава жена подузетница које нису у стању да адекватно промовишу и пласирају своје производе и услуге, ради пружања помоћи у економском оснаживању кроз изграђивање пословних способности, повећање видљивости производа и услуга, побољшање сарадње и развоја партнерства између подузетница, боље представљање производа и услуга на тржишту кроз учешће на сајму привреде у Брчком и повећање свијести јавности и релевантних институција о изазовима са којима се суочавају жене подузетнице.

ОЖМП пројекат предвиђа учешће 10 жена подузетница у сљедећим активностима:

  1. Два тренинга и једна цјелодневна радионица о пословним, финансијским и маркетиншким вјештинама
  2. Три цјелодневне радионице развоја вјештина пакирања и продајни техника које ће укључити развој промотивних брошура
  3. Јавна кампања о изазовима са којима се сусрећу жене подузетнице и промоција производа и услуга
  4. Припреме за учешће на сајму и удруживање жена подузетница
  5. Заједничко учешће на 12. међународном сајму привреде у Брчком

 

2. Право учешћа

Пријаву на Јавни позив могу поднијети жене мали подузетници (физичка и правна лица) с подручја Брчко дистрикта БиХ, који задовољавају основне услове за имплементацију пројекта – жене подузетнице које су на ограничен начин почели да стварају прилике за самозапошљавање кроз производњу или услуге, те подузетнице које планирају даљње економско оснаживање кроз ширење понуде и пласман на ново тржиште.

 

3. Опћи критерији за учешће у Јавном позиву

  • Читко попуњен образац пријаве који се може преузети у просторијама Црвеног крста/крижа   Брчко дистрикта БиХ или на wеб странициwww.ckbdbih.ba
  • Копија личне карте апликанта

 

 

4. Начин избора корисника

Избор учесница на пројекту ˝Оснаживање жена малих подузетница˝ ће вршити комисија коју ће именовати Црвени крст/криж Брчко дистрикта БиХ.

Комисија ће разматрати пријаве у складу са критеријима за вредновање пријава жена подузетница, пројектном документацијом и одредбама овог јавног позива.

Комисија ће у циљу реализације програмских и пројектних циљева извршити процјену атрактивност презентованих производа, те на основу тога и других критерија и услова које задовољава апликант, утврдити ранг-листу подузетница које ће учествовати на пројекту.

 

5. Достављање пријава

Пријаве се достављају у просторије ЦКБДБиХ лично или путем поште на адресу у заглављу овог позива са назнаком "Пријава на Јавни позив за учешће на ОЖМП пројекту".

 

6. Вријеме трајања Јавног позива

Јавни позив остаје отворен 42 дана од дана објављивања, тј. до 10.09.2013. године. ЦКБДБиХ задржава право да све захтјеве-пријаве приспјеле послије овог датума године одбије, укључујући и пријаве корисника чија документација није комплетна и валидна или се покаже да није у складу презентацијом апликанта.

 

7. Посебне напомене

Образац пријаве и текст Огласа ће бити доступни у просторијама и на wеб страници Црвеног крста/крижа Брчко дистрикта БиХ www.ckbdbih.ba.

У циљу информисања што већег броја заинтересованих потенцијалних учесница у пројекту, осим на wеб страници ЦКБДБиХ, Јавни позив је објављен на локалним wеб порталима и Фацебоок страници ЦКБДБиХ. Такође Јавни позив ће бити прослијеђен свим заинтересираним странама укључујући невладине организације. Све информације у вези с јавним позивом могу се добити у просторијама ЦКБДБиХ на горе наведеној адреси, као и додатне информације и помоћ при прикупљању и предаји потребне документације о испуњавању критерија. Такође, потенцијални апликанти се могу обратити са додатним питањима на телефоне 049 214 789 и 049 590 193.

                                                                                 

 

 

 

 

 

Секретар ЦКБДБиХ

                                                                                                           Денис Шехановић, дипл. ецц.

 

 pdfП Р Е У З М И Пријавни образац

 

Ко је на мрежи: 20 гостију и нема пријављених чланова